Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

EuroSoul 2021

formou online setkání 26. - 27. března


Tento víkend proběhlo již čtvrté setkání evropských mužů EuroSoul. Tentokrát ovšem online. Centrum vysílání i místo, kde hořel symbolický „oheň přátelství“, na který jsme přiložilo dřevo ze všech pořádajících zemí, byla Fortna. Setkání se účastnilo 55 mužů z více než deseti zemí.  

Našim cílem nebylo sdílení informací nebo vyučování, spíše posílení bratrství - odtud název akce Awakening Brotherhood. Velmi silně to evokuje dedikovaný web Eurosoul 2021.

Sešli jsme se, tak jak to muži dělali po tisíce let, v kruhu kolem hořícího ohně. V kruhu, který nemá začátek ani konec. V kruhu, kde sedíme rameno k rameni, díváme se vzájemně do očí a nasloucháme svým příběhům. Příběhy mužů mají sílu měnit svět. Příběhy, které jsou vyprávěny ze srdce, mužsky střídmě a spontálně. Příběhy, kterým bratři pozorně naslouchají srdcem, jakoby citlivýma králičíma ušima. Na tom jak králík naslouchá totiž závisí jeho život.  

Součástí programu byly i rituály,  meditace nebo setkání v malých i velkých radách.

Další Eurosoul je plánován na duben 2022 v Praze, tentokrát snad již bez omezení fyzické účasti. 

Ukázalo se, že i setkání v online prostoru je velmi dobré. Je jistě jiné než fyzické setkání, má svá pravidla a je náročnější. Přesto však pomáhá překonávat vzdálenosti a proto budeme organizovat další online setkávání pro muže z různých zemí.

Můžeš se taky podívat na prezentaci, kterou pro jedno brněnské setkání připravil Ondra (díky!).


I thank you, Czech brothers and the brothers in the other countries deeply from my heart
for preparing this touching EuroSoul gathering.
I am looking forward to the next event when we might gather again
from face-to-face, hugging and dancing and celebrating around a real burning fire.    
Frank, Germany

Excellent Brothers we are blest in each other. Ken

« Like a cracked cup
  needs refilling,
  so I need 
  refilling with the presence 
  of my Brothers »

Peace and Good, 
Robin

It was a Beautiful beginning, brother!  The Ritual Fire lingers in me even now!   Jim


Rúmího báseň Hostinec, jak byla čtena ve třech jazycích

The Guest House

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.
Welcome and entertain them all!
Even if they’re a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.
The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing,
and invite them in.
Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.

Das Gasthaus

Ein Gasthaus ist dieses menschliche Dasein.
Jeder Tag eine Neuankunft.
Eine Freude, ein Kummer, eine Gemeinheit,
ein kurzes Achtsamsein
kommt als unerwarteter Gast.
Heiße alle willkommen und mach´s allen schön!
Auch wenn sie ein Haufen Leiden sind,
die dir brutal alle Möbel rausfegen.
Egal. Behandle jeden Gast mit Respekt.
Vielleicht schafft gerade er in dir Platz
für ganz neue Wonnen.
Den dunklen Gedanken, der Scham, der Boshaftigkeit –
öffne allen mit Lachen die Tür
und lade sie ein, deine Gäste zu sein.
Sei dankbar für jeden, der kommt,
denn jeder wurde als Führer von oben geschickt.

Hostinec

Být člověkem je jako provozovat hostinec.
Každé ráno nový příchozí.
Radost, sklíčenost, zloba,
chvilkový záchvěv uvědomění se dostaví
jako nečekané navštívení.
Uvítej a pohosti je všechny!
I když se ukážou být smuteční sešlostí,
která se bezohledně prožene tvým domem
a rozbije všechen nábytek,
i tak se ke každému hostu chovej s úctou.
Třeba v tobě dělá místo
pro nové potěšení.
Temnou myšlenku, hanbu, zášť,
přivítej na prahu dveří s úsměvem
a pozvi je dál.
Buď vděčný všem, kdo přijdou,
neboť každý byl vyslán
jako průvodce z jiného světa.
 

Džaláleddín Balchí Rúmí (*1207 +1273), byl perský básník, právník, teolog a učitel súfismu žijící ve 13. století. 

Tři plus jeden Glogarové

z cyklu Cesty víry


V poslední březnovou neděli jsme mohli v pořadu České televize nakouknout do zákulisí rodiny Petra Glogara.

Mě vlastně vždycky fascinovalo začínat nové věci a vlastně něco, co je tvůrčí a zároveň co může mít nějakej přesah.

Jestli tě to zajímá a v neděli jsi to nestihl, můžeš se na pořad podívat ze záznamu ČT

Martin