Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

SeSkup 2023, 3.-5. března 2023, v Praze na Fortně

Téma: Laudato si - aneb co můžeme společně udělat pro naši Zemi.


Je tomu již sedm let, kdy hnutí Chlapi.cz poprvé zorganizovalo Setkání zástupců Skupinek SeSkup mužů z celé České republiky. Ne jinak tomu bylo i v tomto roce 2023. Od roku 2016 pouze covid v roce 2020 dokázal našemu setkání zabránit. Letošní setkání se díky přednášce Marka Orko Váchy na téma encykliky Laudato-si stalo částečnou náhradou roku 2020, kdy jsme museli na poslední chvíli  s velikou lítostí připraveného Marka i s celým SeSkupem odvolat.

Třídenní setkání šedesáti chlapů se opět konalo v centru republiky v historických prostorech kláštera bosých karmelitánů Fortna na Hradčanském náměstí. Program SeSkupu dosytosti naplnil tři základní cíle setkání. V prvé řadě šlo jako u všech ostatních našich akcí o vzájemné sdílení našich chlapských radostí i strastí, díky kterému odcházíme po společně prožitém víkendu ke svým nejbližším vnitřně posíleni. Nosným tématem letošního SeSkupu byla osm let stará encyklika papeže Františka Laudato si. Kněz a přirodovědec Marek Orko Vácha svou přednáškou (níže ke shlédnutí) vypíchl její nejpodstatnější myšlenky, přidal k nim svůj osobitý náhled a tím nás inspiroval k následným diskuzím vedených v osmi pracovních skupinách. Výstupy debat těchto pracovních skupin jsou shrnuty v heslovitém zápisu niže. Především z důvodu pracovního vytížení Marka bohužel již nebyl prostor, abychom společně s ním mohli naše závery probrabrat jak v moderované diskuzi, tak v ideálním případě i během neformální společenské fázi sobotního večera. Třetím cílem SeSkupu byla diskuze nad směřováním chlapů.cz. Ta začala sobotním vystoupením zástupců chlapských skupinek napříč republikou s krátkou sebeprezentací a pokračovala nedělní diskuzí. Podněty jednotlivých zástupců skupinek jsou opět zachyceny v heslovitém zápise níže. Asi nejpodstatněšími tématy byly

  • ztráta kontaktu s chlapy, kteří již prošli iniciací - ze zhruba 1600 iniciovaných je aktivních ve skupinách zhruba 400. 
  • porovnání míry otevřenosti skupin, zkušenosti z jednotlivých skupinek. Více uzavřené skupiny na jednu stranu umožňují intenzivnější sdílení, více otevřené skupiny jsou branou pro neiniciované muže
  • míra víry v české odnoži celosvětové organizace chlapů. Jako příklad byly uvedeny Spojené státy, ze kterých chlapské hnutí vzešlo. Zde podle svědectví našich spolubratří aktvních v mezinárodníh hnutí, není křeťanská víra v porovnání s ČR tak výrazným znakem organizace chlapů. 
  • oživení skupinek například vzájemnými návštěvami
  • existence více organizací v rámci kterých se chlapi scházejí jako například Exodus, Modlidby otců
  • téma přístího SeSkupu, hlavní host

Závěrem lze jen doporučit přečíst si osobní výpovědi dvou našich bratří, kteří je sepsali bezprostředně po letošním SeSkupu 2023.

 


Heslovitý zápis průběhu SeSkupu.

Osobní bezprostřední pohled několika chlapů si můžete přečíst zde:  2023_seskup_osobni_pohled_vlastimil..pdf2023_seskup_osobni_pohled_marek.pdf

Přednášku na téma "Laudato si" si pro nás připravil Marek Orko Vácha:

 

   SeSkup 2023

Lukáš N.

Tři plus jeden Glogarové

z cyklu Cesty víry


V poslední březnovou neděli jsme mohli v pořadu České televize nakouknout do zákulisí rodiny Petra Glogara.

Mě vlastně vždycky fascinovalo začínat nové věci a vlastně něco, co je tvůrčí a zároveň co může mít nějakej přesah.

Jestli tě to zajímá a v neděli jsi to nestihl, můžeš se na pořad podívat ze záznamu ČT

Martin