Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Rituál přechodu muže do zralé dospělosti - MROP

pozvánka a přihláška 2019


Položíme-li mužům otázku co je to být muž, bude většina z nich zmatena. Muži často touží po vedení a podpoře jiných mužů na cestě hledání mužství, dospělosti a hlubší zkušenosti s duchovním životem. V původních kulturách byli chlapci vysíláni na iniciační cesty nebo podstupovali iniciační rituály při vstupu do dospělosti.

Podobně MROP Rituál přechodu do zralé dospělosti pomáhá mužům probouzet dobrodružství a tajemství jejich vlastního mužství, hlubší spiritualitu, autoritu a nacházet smysl života.

Žít povrchní život je prázdná zkušenost. Cesta navazuje na starodávnou tradici, na které se muž musí naučit pět základních zpráv. Musí se je naučit dříve, než se plně zapojí do tajemství a dobrodružství, které život přináší. MROP otvírá dveře k tomuto dobrodružství.

Rituál trvá pět dnů, stojí na tradičních schématech mužské iniciace (skrze rituály a vyučování) Každý den je složen ze společné modlitby, hlavního vyučování o tématech mužské spirituality, času ticha, společného sdílení v malých skupinkách a rituálů.

Požadujeme, aby muži přišli s touhou plně se účastnit od začátku až do konce a nestali se jen pozorovateli. Všichni stojíme na začátku, s myslí začátečníka a otevřeností mladého novice hledajícího moudrost.

Není to o náboženství, je to o spiritualitě. Je to o starodávných tradicích, které nás vedou k zralému mužství, o důvěře, že je zde něco, mnohem většího než to, co si dokážeme v životě vůbec představit.

MROP je netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale téměř 1300 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, ŽE NA CESTĚ KE ZRALÉ DOSPĚLOSTI MŮŽE BÝT TENTO ČAS VELMI DOBRÝM ZAČÁTKEM.

Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen na křesťanských základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let).

Pavel Hrdina, video Arnošt Toms