Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)

DOVEDNÉ PROSTŘEDKY / SKILLFUL MEANS (II)

 

Ale největší dovednost je chytře přidána nakonec „s výjimkou těch, kde bychom ublížili jim samým anebo jiným lidem“… Manželským párům to trvá většinou sedm až deset let, než se naučí spravedlivě „bojovat“. Člověk často potřebuje čas, rozlišovací schopnost, a dobrou radu od ostatních, než ví – kdy, jak, komu a kde se omluvit nebo něco napravit. Pokud to není učiněno s dovedností, omluva může ve skutečnosti problém nebo bolest ještě zvětšit. Ne všechno potřebuje být řečeno všem, vždy a v plném detailu.

But the most skillful insight is the cleverly added “except when to do so would injure them or others”… It takes seven to ten years, they say, for married couple to begin to learn how to fight fairly. One often needs time, discernment, and good advice from others before one knows the when, how, who, and where to apologize or make amends. If not done skillfully, an apology can actually make the problem and the hurt worse. Not everything needs to be told to everybody, all the time, and in full detail.  (Skillful Means / page 78)

Poznámka: Richard dodává, že zde je opravdu potřeba se modlit o správné rozlišování, abychom poznali, co druzí potřebují vědět a co už nikoli a na co už nemají ani právo. Lidé občas chtějí slyšet jen drby a pomluvy, ale na to lidé nemají právo a ve skutečnosti je to největší překážkou lidské lásky a duchovní moudrosti.

Otázky / pozvání: Pomodleme se dnes za nás všechny, abychom se nepodíleli na pomluvách a neroznášeli drby. Ať jsme dárci pokoje a lásky.

 

Mnoho lidí jednoduše nemá ty správné „filtry“ k tomu, jak naložit s nějakou ideou nebo informací; často je zneužijí, aniž by to zamýšleli. I upřímní lidé mohou napáchat mnoho škod s informací, kterou nejsou připraveni uchopit a často udělají zbrklé soudy, které nejsou pravdivé nebo nikomu nepomáhají.

Many people simply do not have the proper “filters” to know how to process ideas or information; they often misuse them without intending to misuse them. Even sincere people can do a lot of damage with information that they are not prepared to handle, and often make rash judgements that are not true or helpful.  (Skillful Means / Anonymity and Total Disclosure, page 80-81)

Poznámka: Zde je možná dobré si připomenout slova o třech branách, kterými by měl projít každý náš výrok, nebo každá informace, kterou pouštím dál. Může to být dobrou pomůckou i pro nás, při rozlišování:

1. brána – Je to, co chci říct, pravda?

2. brána – Je to z lásky?

3. brána – Je vůbec potřeba, aby to zaznělo?

 

Otázky / pozvání: Můžeme na konci Kroku 9 vstoupit do ticha po přečtení modlitby sv. Františka, kterou známe i z našich kostelů ve formě písně: Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť, kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu. Nebo si ji poslechněte třeba od Vesmírné Kapely – VeKa (https://www.youtube.com/watch?v=vUQgub91_vM)

-jn-

Konec knihy Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)