Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Kalendář


Následující kalendář zobrazuje akce, pořádané pro muže. Tyto akce organizuje především YMCA Familia a YMCA Setkání. Může zde být ale i akce tvoji skupiny či organizace - napiš o ní na adresu martin(et)smidek.eu, zařadím ji. Co se na takových akcí děje zjistíš v archivu akcí.

23. 7. 2018Přednáška Richarda Rohra, Praha, kostel Pražského Jezulátka

O cestě za Richardem Rohrem do USA, která vyústila v jeho pozvání si můžeš přečíst na www.chlapi.cz zde a zde.
Další informace najdeš na webu YMCA Familia, Živý přenos přednášky najdeš na stránkách cyklu Člověk v dialogu.

12 - 16. 9. 2018MROP - Mužská iniciace, Nesměř
přihlášku najdeš na webu YMCA Familia
15 - 18. 9. 2018Pátý mužský rituál odpovědnosti, Nesměř
přihlášku najdeš na webu YMCA Familia
27 - 30. 9. 2018Krakonoš, Albeřice
přihlášku najdeš na webu YMCA Setkání
22 - 25. 11. 2018Fišerka Setkání angaž.otců, Josefova bouda
přihlášku najdeš na webu YMCA Familia

Akce je již obsazena

Zažili jsme v roce 2018


V květnu se nejprve setkalo více jak 100 chlapů v Rajnochovicích s tématem Cesta divokého muže. Koncem května se setkalo více jak 150 chlapů v Křižanově. Víkendem nás provázel Laďa Heryan a Ježíšova slova o blahoslavenstvích.

V květnu také proběhlo v Německém Essenu celoevropské setkání iniciačních týmů s tématem Bratři staví mosty. Setkali se tam potomci těch mužů, kteří zde spolu před sto lety bojovali - jak o tom píše Václav Vacek.

V dubnu se setkali zástupci chlapských skupin na SeSkupu 2018 v Pardubicích.