Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Díla Richarda Rohra v češtině


E-kniha

Sbírka Richardových přednášek v českém překladu je zde nebo zde.
 


Přepisy přednášek

Zveřejňujeme na webu s výslovným Richardovým souhlasem.

2001 - z první návštěvy v ČR

Přepis přednášky z audionahrávkyMísto konáníPřehledný diagram 
rozdávaný 
před přednáškou 
(handout)
Duchovní cesta mužePraha, u sv. Vojtěcha 22.9.2001PDF
Duchovní cesta ženyPDF
diskuse   
Zrání divokého mužePraha, seminář, 23.9.2001 
Mužské archetypyKřižanov 24-25.9.2001PDF

 

2003

Spiritualita muže a ženyaudio nemám - ozvěte se jestli ho někdo mátetext přednáška v Brně 11.9.2003
Všechno má své místo - kontemplativní mysl RTFvíkend pro muže v Křižanově 12.-14.9.2003
Cesta divokého mužeaudioRTFpřednáška v Praze 12.9.2003 (u sv. Vojtěcha)
Budoucnost církveaudioRTFpřednáška v Praze 13.9.2003 (u sv. Vojtěcha)
Velká témata v Písmuaudio-přednáška

diskuse
RTFpřednáška v Praze 14.9.2003 (farní klub u PMS)
 

 

2008

 Teologie paradoxuaudio přednáška v Praze u sv. Vojtěcha 2.1.2008 

 

Jednotlivá přeložená vystoupení

Modlitba Jahve - text k videu přeložil Viktor Vlček

 

... bude doplněno
 


Počeštěné knihy

České texty knih jsou na webu zveřejněny se souhlasem nakladatelů.
Ve většině případů máme k dispozici i anglické texty, ale bez práva ke zveřejnění. V odůvodněných případech je můžeme poskytnout.
 

                     Info o knize, objednávka papírové knihytext knihy na našem webu
 

CESTA DIVOKÉHO MUŽE – ÚVAHY O SPIRITUALITĚ MUŽŮ

Kniha františkánského kněze Richarda Rohra a Josepha Martose pojednává o širokém spektru témat souvisejících s mužskou spiritualitou – o mužském a ženském aspektu v duchovním člověku, o společenském systému bílého muže, mužské emancipaci a iniciaci, o funkci tvůrce, agresora a rozsévače, o roli otce a děda v životě muže, o základních mužských archetypech. Rohr a Martos shrnují pohledy kulturní antropologie, teologie a psychologie. Předkládají nám množství zajímavých podnětů pro duchovní život, které načerpali ze svých bohatých pastoračních zkušeností. Autoři se nebojí otevírat témata, která se při formaci mužské spirituality často opomíjejí.

Brož., 160 str.

formát ke čtení na počítači

e-kniha

k tisku-A4-PDF

formát Word

 

NADĚJE PROTI TEMNOTÁM

... nás vyzývá k tomu, abychom změnili svoji cestu. V knize „Naděje proti temnotám“ nám nabízí, abychom to učinili františkánskou cestou proměny, onoho „nového způsobu bytí, které změnilo tvář našeho světa“
Obraz současného většinového západního způsobu myšlení, životních postojů a stavu kultury, který Rohr ve své knize načrtává, je neradostný – naše předsudky, pocity ublíženosti, naše obavy z lidí kolem nás, naše obavy z církve a z náboženství jakéhokoliv druhu, všechny naše vnitřní temnoty. V těchto temnotách vidí Rohr naději. Říká, že se musíme chopit „naší postmoderní příležitosti“ a zve nás na cestu odpuštění a lásky, cestu „pokoření temnot“, která nás může vyvést z postmoderní propasti, ve které nyní jsme.


Brož., 194 str.
 

PROČ BÝT KATOLÍKEM? – POCHOPENÍ NAŠÍ ZKUŠENOSTI A TRADICE

Důvod k tomu být katolíkem je nakonec v tom, být světcem. Svatí, kteří šli před námi, vytyčili cestu. Ukázali, že to může jít a jak to může jít. Jejich životy nejsou k tomu, aby byly otrocky kopírovány, ale jsou nám dány jako inspirace pro budoucnost. Dávají nám vzory, podle kterých můžeme modelovat naše vlastní životy na cestě ke svatosti. A právě tak, jako se jeden svatý lišil od druhého, tak každý z nás může čekat, že se bude lišit od všech ostatních.

Brož., 124 str.
word
 

Všechno má své místo

V knize nazvané Všechno má své místo nám autor, s hlubokou znalostí křesťanské spirituality i mystiky východních náboženství, otevírá cestu kontemplativní modlitby, která nás může vést k poznání vlastního nitra. Český překlad "Všechno má své místo" v papírové podobě vydal Vyšehrad.

Brož., 120 str.

word

 

 

Radikální milost / Meditace na každý den

Radikální milost obsahuje krátké úvahy a meditace ke každému dni liturgického roku. Najdeme tu texty na dobu adventní, vánoční, postní, velikonoční a všechny dny liturgického mezidobí. Český překlad "Radikální milost - meditace na každý den" v papírové podobě vydal Vyšehrad.

Vázaná, 224 str.
Celé ve formátu RTF.
Dále se také  rozesílají denně mailem a tady jsou výtahy pro vybraná období:
Advent
Vánoční doba
Půst
Velikonoční doba

Adamův návrat / Mužská iniciace

...předkládá svou vizi duchovní cesty. Východiskem jeho prakticky orientovaného konceptu duchovního zrání jsou iniciační rity, existující ve všech kulturách, které reinterpretuje tak, aby odrážely vnitřní potřeby, touhy i slabiny dnešního muže a pomáhaly je zvládnout na vyšší rovině. Rohr, který zde zúročil své zkušenosti kontemplativního mnišského života i léta terapeutické praxe, předkládá skutečnou iniciaci pro toho, kdo chce hlouběji proniknout do plného, křesťansky orientovaného duchovního života, a zároveň se odmítá zříci své zralé jedinečnosti - své mužské dynamiky a osobnosti. Český překlad "Adamův návrat" v papírové podobě vydal Vyšehrad.

Brož., 176 str.
celý text v češtině (HTML)

Blízké příležitosti k milosti

...Mnoho křesťanů vyrostlo v zajetí neustálého varování, aby se vyhýbali blízkým příležitostem k hříchu, proto je jistě nezbytné vědět, že zde existují také blízké příležitosti k milosti. Český překlad "Blízké příležitosti k milosti" v papírové podobě vydaly Paulínky.

134 str.
 

HLEDÁNÍ SVATÉHO GRÁLU

„Rosteme tím, že se vzdáváme. Učíme se tím, že se vydáváme na cestu. Ale něčí úsměv nás musí na začátku, uprostřed a na konci ujistit, jinak se nepoddáme. To je funkce dobrého mýtu a pout lásky. Vytvářejí jeden druhého – a znovu vytvářejí nás. Doufám, že tato knížečka vám nabídne obojí – dobrý mýtus i trvalé pouto lásky.“ Český překlad "Hledání svatého grálu" v papírové podobě vydala Cesta.

Vázaná, 152 str.
 

Duchovní bratři - Muži Bible mluví k mužům dneška

Teolog "chlapské spirituality" se nechal inspirovat obrázky Louise Glanzmana a načrtl svým typickým neotřelým rukopisem portréty dvanácti biblických postav - mužů od Abraháma a Mojžíše po sv. Pavla a Timotea. Český překlad "Duchovní bratři" v papírové podobě vydala Cesta.

Vázaná, 128 str.
 
 a další... 

  

 

Na jiné (staré) téma

Enneagram - devět tváří duše

Cenný klíč k pochopení sebe i druhých. Eneagram, víc než dva tisíce let starý dynamický systém popisuje devět typů osobnosti, devět charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry.

Richard přispěl ke znovuobjevení této psychologické pomůcky, ale v současné době se tím už nezabývá.
Vydalo ho nakladatelství Synergie.

Brož., 272 str.
 

Tomáš Svoboda