Přehledná tabulka mužských archetypů

Dospělé archetypy a jejich "stínové" póly, aktivní a pasivní

 

Král

Dospělý (vyvinutý) král

 • centrální archetyp

 • řídí svou "říší" (sféru vlivu), definuje její vize a hranice

 • dodává tvůrčí atmosféru, plodnost a požehnání

 • "otcovská energie" vede, povzbuzuje, upevňuje a vyučuje druhé

 • velkorysý, expanzivní - nesobecká služba "říši"

 • - moudrost a autorita - osoba, která přijímá Zdroj své moci

Tyran, uzurpátor - aktivní pól stínového krále

 • zneužívá "říši", raději bere než dává

 • netvoří, ale ničí

 • nemá vnitřní strukturu; bojí se vlastní slabosti a nedostatku schopnosti

 • snadno se dá zastrašit, přecitlivělý na kritiku

 • upadá do vzteku, nafukuje se a manipuluje

 • potřebuje být zvláštní - střed pozornosti

 • odmítá delegovat; kontroluje, degraduje, dusí druhé

 • diktuje více než vede

Slaboch udržující si odstup - pasivní pól stínového krále

 • vzdává se své autority; snadno se dá zatlačit a ovládat

 • bez vize nebo směru pro svou říši; žádná osobní moc

 • pocit bezcennosti, zranitelnosti; neumí se postavit obtížím

 • postrádá soustřednost, klid a bezpečí sám v sobě

 • cítí se nemilovám nebo nemilovatelný; vyžaduje schválení od druhých

 • líný a podrážděný

 

Archetyp Bojovník

Dospělý Bojovník

 • rozhodná akce; zacílená mysl a tělo

 • jasnost myšlení: stratég a technik

 • odvaha: zdravá agresivita

 • věrný nadosobnímu vyššímu cíli: potřebný citový odstup

 • zdravý asketismus: ochota k oběti pro vyšší cíl

 • rozlišování: jasné vyhodnocení situací

 • ohromné sebeovládání: kontrola navenek i dovnitř

 • přesně odhaduje své možnosti a omezení

 • rozhodná energie

Sadista - aktivní pól stínového bojovníka

 • krutost: nenávidí bezmocné a zranitelné (jeho vlastní skrytý masochista)

 • divoká citovost: pubertální nejistota

 • vzdorovitý, netrpělivý, zastrašující, nepředvidatelný

 • vždy potřebuje vyhrát: ignoruje nebo zatlačuje hranice druhých

 • odmítá kritiku nebo radu: rebeluje proti autoritě

Masochista - pasivní pól stínového bojovníka

 • nezřetelné hranice: snese příliš mnoho zneužití příliš dlouho

 • zbabělý, odstrkovaný, bitý pes

 • promítá si "Bojovníka" do druhých; sám sebe vnímá jako bezmocného

 • bez vášně a ráznosti; neukázněný, nepřipravený

 • vyhýbá se konfliktu a bolesti; snaží se zavděčit lidem

 • příliš moc se zavazuje; nedokončuje úkoly

 

archetyp Magik

Dospělý Magik

 • znalec: vědění a porozumění

 • předávač moci; regulátor životních funkcí pro psychiku

 • žije ze svého středu; stabilní; nedá se postrkovat

 • nutně introvertní; schopnost odstupu a žít z vnitřních pravd a zdrojů

 • mistr techniky a přírody

 • rituální stařešina, šaman - iniciuje druhé do skrytých znalostí

 • schopnost myslet ale nejednat

Odloučený manipulátor - aktivní pól stínového Magika

 • používá své znalosti aby druhé ovládal a umenšoval, aby si zvyšoval úroveň a bohatství na úkor druhých

 • úchylnost; skryté úmysly; zadržuje informace

 • krutý, arogantní, povýšený, cynický, podezřívavý, nezúčastněný

 • izolovaný voyeur: příliš mnoho myslí, než aby žil svůj život

 • odříznutý od své duše

Odpírající "Nevinný" - pasivní pól stínového Magika

 • bez energie; depresivní, závidí těm, kdo žijí a konají plně

 • odmítá svůj hněv a manipulovatelnost

 • paranoidní; promítá svůj stín do druhých

 • fingovaná naivita; tváří se zcela nevinně

 • zdá se, že postrádá nutkání k moci; druzí mají moc a znalosti

 • nemůže najít posvátný prostor a čas sám v sobě

 • bojí se opuštěnosti; potřebuje dělat radost druhým

 

Archetyp Milovník

 

Dospělý Milovník

 • archetyp vášně a sladkosti života

 • oslava života; hraje si a ukazuje

 • hluboce smyslový; zdravé sexuální uvědomění

 • kontemplativní, soucitné empatické spojení se vším živým

 • prostor pro radost i bolest; citlivý k vnitřním i vnějším světům

 • estetické vědomí; schopnost zobrazování a vize

 • vidí a cítí do srdcí druhých

 • všeho se chce dotýkat a být dotýkán

Závislý Milovník - aktivní pól stínového Milovníka

 • je proti všem hranicím; žije pro radost okamžiku

 • posedlý nevědomím; ztracen v moři smyslů

 • nevědomky se identifikuje s Bohem jako milenec; odmítá pouze lidské štěstí

 • neumí odstup od svých citů; oběť své vlastní citlivosti

 • nemá střed; vnitřní fragmentace

 • stále nepokojný; nutkavé hledání "orgasmu bez konce"

 • zbožňovatel; mezi "množstvím forem" neumí najít tu Pravou

 • bojí se opuštěnosti

Impotentní Milovník - pasivní pól stínového Milovníka

 • depresivní; bez nadšení, radosti z života

 • bez vize, bez duchovního napojení

 • znuděný, netečný; cítí pouze svou sterilitu a plochost

 • odříznutý od svých citům, odcizený sobě i druhým

 • nemá chuť na nic; sexuální nečinnost, odmužštění

 • bez schopnosti si hrát, bavit se

 • provinilý, snadno zahanbený

 

 

 

Propojování mezi archetypy

Když se Král dotýká s

Bojovníkem – Král manifestuje agresivní sílu, když to je to co je potřeba když je rozkaz ohrožený.

Magikem – Král manifestuje sílu vnitřní autority. On ví a rozpoznává a koná z hloubky své mazanosti ( chytrosti, moudrosti).

Milovníkem – Král se raduje z nás a ostatních a ukazuje radost slovy autentické chvály a konkrétními činy které zasáhnou naše životy.

 

Když se archetyp bojovníka setká (propojí) s

Králem – bojovník vědomě slouží „říši – království“ a jeho rozhodné akce, jasnost myšlení, disciplína a odvaha jsou ve skutečnosti kreativní a plodné.

Magikem – bojovník je schopen dosáhnout (přijmout) velké ovládání a kontrolu sebe a svých zbraní. To je to co dokáže nasměrovat přímo jeho sílu k dosažení cílů a dosáhnout jasného myšlení.

Milovníkem – bojovník dostává soucit a smysl pro souvislosti se všemi věcmi. Milovník je mužská energie, která ho přináší zpátky do vztahů s lidskými bytostmi, se všemi jejich křehkostmi a zranitelností. Milovník dělá bojovníka soucitným, současně s plněním jeho úlohy.

 

Když se archetyp milovníka spojuje s

 

Králem - Magik je ovlivněn královou plodností a štědrostí při používání jeho darů náhledu, spojení s hlubokými vnitřními zdroji, schopností směřovat psychické síly v tvořivé a nesobecké cestě, spíše než manipulovat kontrolovat , ovládat a skrývat pravdu.

Bojovníkem – magikův dar vhledu, usměrnění síly, znalosti a ovládání technologiejsou manifestovány ( projeveny) skrz bojovníkovu schopnost rozhodné akce.

Milovníkem - Magik dostává milovníkův dar slitování a spojení se všemi věcmi na vybalancování magikovi nezbytné introverze.

 

Když se archetyp Milovníka potká s

 

Králem – Milovník obdrží hranice, strukturu a řád, takže jeho chaos v citech a pocitovost může být nasměrována ke kreativitě, k níž král definuje limity ( omezení nebo směr?)

Bojovníkem – milovník je schopen konat rozhodně, oddělovat čistým sekem meče z tkaniva imobilizující pocitovosti. Potřebuje bojovníka ke zničení okouzlení a okouzlující krásy „Matky“ která by ho oddělovala od mužství.

Magikem - Milovník je uschopněn k odstupu od zrádných vlivů jeho emocí, k reflexi a objektivnějšímu pohledu, k odpojení - natolik aby viděl "velký obraz" a prožil realitu pod zdánlivostí.

 

Napsáno podle „Král, bojovník, magik, milovník“ od Roberta Moora a Douglase Gilletta

 

 

 

 

 


Comments