Díla Richarda Rohra v češtině

e-kniha - sbírka Richardových přednášek v českém překladu je zde: https://drive.google.com/file/d/0B7IKORqLfnKANllQb2hBVTRVUG8/view?usp=drive_web

nebo
http://ulozto.cz/xE4irbbD/rohr-cz-v091-epub

Přepisy přednášek

zveřejňujeme na webu s výslovným Richardovým souhlasem.

2001 - z první návštěvy v ČR

Přepis přednášky z audionahrávky Místo konání Přehledný diagram
rozdávaný
před přednáškou
(handout)
Duchovní cesta muže
Praha, u sv. Vojtěcha 22.9.2001  (ve Wordu)
(v PDF)
Duchovní cesta ženy
(ve Wordu)
(v PDF)
diskuse
   
Zrání divokého muže Praha, seminář,  23.9.2001  
Mužské archetypy Křižanov 24-25.9.2001 anglicko-český HTML  (ve Wordu)
  pouze český HTML (ve Wordu)

2003

Spiritualita muže a ženy audio nemám - ozvěte se jestli ho někdo máte text  přednáška Brno 11.9.2003
Všechno má své místo - kontemplativní mysl   RTF víkend pro muže v Křižanově 12.-14. 9. 2003
Cesta divokého muže  audio RTF přednáška Praha 12.9.2003 (u sv. Vojtěcha)
Budoucnost církve  audio RTF přednáška Praha 13.9.2003 (u sv. Vojtěcha)
Velká témata v Písmu audio-přednáška

diskuse
RTF přednáška Praha 14.9.2003 (farní klub u PMS)


2008 - poslední přednáška v ČR

 Teologie paradoxu audio  text  přednáška v Praze u sv. Vojtěcha 2.1.2008

Jednotlivá přeložená vystoupení

Modlitba Jahve - text k videu přeložil Viktor Vlček


ve výstavbě


Počeštěné knihy

České texty knih jsou na webu zveřejněny se souhlasem nakladatelů.
Ve většině případů máme k dispozici i anglické texty, ale bez práva ke zveřejnění. V odůvodněných případech je můžeme poskytnout.

Aktuální seznam souborů ke stažení je na Knihy-download


Info o knize, objednávka papírové knihy text knihy na našem webu

 

CESTA DIVOKÉHO MUŽE – ÚVAHY O SPIRITUALITĚ MUŽŮ

Kniha františkánského kněze Richarda Rohra a Josepha Martose pojednává o širokém spektru témat souvisejících s mužskou spiritualitou – o mužském a ženském aspektu v duchovním člověku, o společenském systému bílého muže, mužské emancipaci a iniciaci, o funkci tvůrce, agresora a rozsévače, o roli otce a děda v životě muže, o základních mužských archetypech. Rohr a Martos shrnují pohledy kulturní antropologie, teologie a psychologie. Předkládají nám množství zajímavých podnětů pro duchovní život, které načerpali ze svých bohatých pastoračních zkušeností. Autoři se nebojí otevírat témata, která se při formaci mužské spirituality často opomíjejí.

Brož., 160 str.

formát HTML ke čtení na počítači

e-kniha

k tisku-A4-PDF

formát WordNADĚJE PROTI TEMNOTÁM
... nás vyzývá k tomu, abychom změnili svoji cestu. V knize „Naděje proti temnotám“ nám nabízí, abychom to učinili františkánskou cestou proměny, onoho „nového způsobu bytí, které změnilo tvář našeho světa“
Obraz současného většinového západního způsobu myšlení, životních postojů a stavu kultury, který Rohr ve své knize načrtává, je neradostný – naše předsudky, pocity ublíženosti, naše obavy z lidí kolem nás, naše obavy z církve a z náboženství jakéhokoliv druhu, všechny naše vnitřní temnoty. V těchto temnotách vidí Rohr naději. Říká, že se musíme chopit „naší postmoderní příležitosti“ a zve nás na cestu odpuštění a lásky, cestu „pokoření temnot“, která nás může vyvést z postmoderní propasti, ve které nyní jsme.
Brož., 194 str.


PROČ BÝT KATOLÍKEM? – POCHOPENÍ NAŠÍ ZKUŠENOSTI A TRADICE

Důvod k tomu být katolíkem je nakonec v tom, být světcem. Svatí, kteří šli před námi, vytyčili cestu. Ukázali, že to může jít a jak to může jít. Jejich životy nejsou k tomu, aby byly otrocky kopírovány, ale jsou nám dány jako inspirace pro budoucnost. Dávají nám vzory, podle kterých můžeme modelovat naše vlastní životy na cestě ke svatosti. A právě tak, jako se jeden svatý lišil od druhého, tak každý z nás může čekat, že se bude lišit od všech ostatních.


Brož., 124 str.
word
 

V knize nazvané Všechno má své místo nám autor, s hlubokou znalostí křesťanské spirituality i mystiky východních náboženství, otevírá cestu kontemplativní modlitby, která nás může vést k poznání vlastního nitra. Český překlad "Všechno má své místo" v papírové podobě vydal Vyšehrad
wordRadikální milost / Meditace na každý den
Radikální milost obsahuje krátké úvahy a meditace ke každému dni liturgického roku. Najdeme tu texty na dobu adventní, vánoční, postní, velikonoční a všechny dny liturgického mezidobí. Český překlad "Radikální milost - meditace na každý den" v papírové podobě vydal Vyšehrad
celé ve formátu  RTF
dále se rozesílají denně mailem a tady jsou výtahy pro vybraná období:
Advent
Vánoční doba
Půst
Velikonoční doba

Adamův návrat / Mužská iniciace
...předkládá svou vizi duchovní cesty. Východiskem jeho prakticky orientovaného konceptu duchovního zrání jsou iniciační rity, existující ve všech kulturách, které reinterpretuje tak, aby odrážely vnitřní potřeby, touhy i slabiny dnešního muže a pomáhaly je zvládnout na vyšší rovině. Rohr, který zde zúročil své zkušenosti kontemplativního mnišského života i léta terapeutické praxe, předkládá skutečnou iniciaci pro toho, kdo chce hlouběji proniknout do plného, křesťansky orientovaného duchovního života, a zároveň se odmítá zříci své zralé jedinečnosti - své mužské dynamiky a osobnosti.Český překlad "Adamův návrat" v papírové podobě vydal Vyšehrad
celý text v češtině (HTML)

Blízké příležitosti k milosti
...Mnoho křesťanů vyrostlo v zajetí neustálého varování, aby se vyhýbali blízkým příležitostem k hříchu, proto je jistě nezbytné vědět, že zde existují také blízké příležitosti k milosti.
Vydaly Paulínky


HLEDÁNÍ SVATÉHO GRÁLU

„Rosteme tím, že se vzdáváme. Učíme se tím, že se vydáváme na cestu. Ale něčí úsměv nás musí na začátku, uprostřed a na konci ujistit, jinak se nepoddáme. To je funkce dobrého mýtu a pout lásky. Vytvářejí jeden druhého – a znovu vytvářejí nás. Doufám, že tato knížečka vám nabídne obojí – dobrý mýtus i trvalé pouto lásky.“ (Závěr knihy)
Duchovní bratři - Muži Bible mluví k mužům dneška
Teolog "chlapské spirituality" se nechal inspirovat obrázky Louise Glanzmana a načrtl svým typickým neotřelým rukopisem portréty dvanácti biblických postav - mužů od Abraháma a Mojžíše po sv. Pavla a Timotea. a další...
  

Na jiné (staré) téma


Enneagram - devět tváří duše
Cenný klíč k pochopení sebe i druhých. Eneagram, víc než dva tisíce let starý dynamický systém popisuje devět typů osobnosti, devět charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry.

Richard přispěl ke znovuobjevení této psychologické pomůcky, ale v současné době se tím už nezabývá.
Vydalo ho nakl. Synergie