Richard Rohr

Richard Rohr se narodil r. 1943 ve městě Topeca, ve státě Kansas v USA jako syn německých rodičů (kteří ho ale kvůli válečné situaci nenaučili německy). V roce 1961 vstoupil do františkánského řádu. Vystudoval teologii ve františkánském semináři a v roce 1970 byl vysvěcen na kněze . V roce 1971 založil rodinnou komunitu New Jerusalem v Cincinatti, ve státě Ohio. Richard Rohr O.F.M.Je jedním ze zakladatelů charizmatické obnovy v USA, byť v současnosti se již tímto směrem neangažuje. Dnes je Richard Rohr mezinárodně známý kazatel a vedoucí exercicií. V roce 1986 založil „Centrum pro akci a kontemplaci“ v Albuquerque ve státu New Mexico, USA..

V současné době žije poblíž františkánské komunity v Albuquerque a dělí svůj čas me
zi místní službu a kázání a vyučování na všech kontinentech. Za své prvotní povolání považuje šíření evangelia a k tomuto cíli používá mnoha prostředků:  integraci akce a kontemplace, tvorbu komunit, záležitosti míru a spravedlnosti, mužskou spiritualitu, eneagram, ekologickou spiritualitu a další.

Znám je zejména díky svým početným audio (a video) kazetám, které vydává již od sedmdesátých let.

Pro vyjasnění některých nedorozumění vznikl pokus o souhrn Richardova působení.