Pomůcky‎ > ‎

Rituály

Uzdravující moc rituálu

Naši předci používali jako prostředku k výchově bojovníků a chlapského zrání pomoc starších a řeč rituálů, které se z našeho života v poslední době začaly vytrácet. My chlapi se potřebujeme, nejen učit jeden od druhého, ale musíme zažít i rituály, abychom si uvědomili, že se děje něco nevšedního a zvláštního. Rituály nám totiž pomáhají přejít jednotlivými životními obdobími a nacházíme je u všech starých národů, pohanů, židů i křesťanů.

Téměř ve všech kulturách bylo jasné, že se muži nerodí, ale utvářejí se. Proto většina kultur považovala rituální mužskou iniciaci za nezbytnou k dotvoření v muže. I v dnešní době se mladí muži snaží sami sebe podvědomě iniciovat tím, že jdou až na okraj a nejrůznějšími způsoby riskují. V těch mladých mužích je stále přítomen jakýsi instinkt, který je vede k iniciaci, ale většinou nemají tu moudrost nebo vedení, aby uzavřeli celý kruh a pochopili samo sdělení iniciace. Opravdový rituál nás musí přesahovat a měl by nás vést k hlubšímu poznání života, neboť je to něco, co lze vidět, čeho se lze dotknout, ale zároveň je v něm skryt prvek něčeho tajemného.

Klasické iniciační rituály připravovaly muže na dvě etapy života:.

  1. cvičily mladé muže v potřebné kázni a úsilí pro vzestupnou první polovinu života
  2. připravily muže na potřebný sestup a opouštění v druhé půlce života.
 
Rituály tedy slouží:
  • K hledání cesty, která vede k cíli a provází nás v našem putování od jednoho životního údobí k druhému.
  • Rituál nás vede k pochopení své vlastní existence.
  • Rituál vytvoří z lidí celek se vztahem k lidské pospolitosti.
  • Rituál mi pomáhá objevit kdo jsem a co je v mém životě důležité.
  • Rituál je snazší poznat z jeho účinku než z těchto definic.
  • Rituál spojuje „můj“ příběh s příběhem Vesmíru .  
Comments