Pomůcky‎ > ‎

Leonard Cohen: Hymna / Anthem


Hymna
Leonard Cohen


Anthem
Leonard Cohen

Už svítá.
A hlas ptáků říká
Začni znova,
slyšel jsem...
Nestavěj na tom
co odnesl čas,
nebo co má přijít.

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
has passed away
or  what is yet to be
Války se dál povedou
posvátnou holubici
znovu a znovu polapí
koupí a prodají
a znovu koupí.
Pro holubici svobody není.

The wars they will be fought again
The holy dove
Be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.
Zazvoňte na zvony, které ještě zní.
Zapomeňte na svou dokonalou úlitbu.
Všechno praská
a tak se dovnitř dostává světlo.

Ring the bells that still can ring.
Forget your perfect offering.
There is a crack in everything.
That’s how the light gets in.
Žádali jsme znamení
a přišla nám:
zrazená zrození,
promarněná manželství,
ovdovělé vlády -
znamení pro každého.

We asked for signs
The signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
the widowhood
of every government-
signs for all to see.
Nemůžu už jít
S divokým davem
Když vrazi nahoře
řvou své hlasité modlitby.
Ale přivolali bouřkový mrak
a uslyší můj hlas.

I can’t run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they’ve summoned up
a thundercloud
and they’re going to hear from me.
Můžete skládat kousíčky,
celek vám unikne.
Můžete bubnovat na pochod,
ale nemáte buben.
Každému srdci se dostane lásky,
ale jedině jako uprchlíkovi.

You can add up the parts
But you won’t have the sum
You can strike up the march,
there is no drum
Every heart
to love will come
but like a refugee.
Zazvoňte na zvony, které ještě zvoní…

Ring the bells that still can ring…
Comments